Haqqımızda
Asen — Azərbaycanlı tələbələr arasında tez və rahat rabitə qurmaq üçün yaradılmış təhsil şəbəkəsidir.
Asen-nin məqsədi — Tələbələrin təhsil və fərdi inkişafla bağlı istənilən dildə və formada məlumat əldə edə bilmə və paylaşma imkanını təmin etməkdir.