Bloglar

Şirvanşahlar sarayı haqqında
Posted By : Admin on Jul 29 , 17 04:46 PM

Şirvanşahlar sarayı — XV əsrdə Şirvanşah İbrahim Xəlilullahın dövründə tikilmi...

Hüquq nədir?
Posted By : Elsen Veliyev on May 29 , 17 02:21 PM

Əhali arasında çox tez-tez yayılan «...mənim hüququm var», «&hel...

Önə çıxan
Böyük Fransa inqilabı
Posted By : Elsen Veliyev on May 29 , 17 02:17 PM

Böyük Fransa inqilabı (1789-1799) - Fransa və Avropa siyasi tarixində köklü...

XX əsrdə fəlsəfi cərəyanlar
Posted By : Elsen Veliyev on May 29 , 17 02:04 PM

a) XX əsr fəlsəfəsinin ümumi xarakteristikası;b) «Həyat fəlsəfəsi», Şop...

Fəlsəfə, onun predmeti və cəmiyyətin mənəvi inkişafı
Posted By : Elsen Veliyev on May 29 , 17 01:59 PM

İnsan biliyinin ən mürəkkəb və şətin sahəsi olan fəlsəfənin anlayış mənşəyi yunan dilində...

Önə çıxan
XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı
Posted By : Elsen Veliyev on May 29 , 17 01:55 PM

30-cu illərin repressiyası öz başlanğıcını sovet hakimiyyətinin qurulduğu ilk aylardan g&...

Ədəbiyyat və repressiya
Posted By : Elsen Veliyev on May 29 , 17 01:51 PM

30-cu illər ictimai-siyasi prosesinin ən böyük hadisəsi, heç şübhəsiz, A...

Önə çıxan
Hüceyrə
Posted By : Elsen Veliyev on May 29 , 17 01:43 PM

Hüceyrə haqqında elm sitologiya adlanır. Bu elm hüceyrələrin quruluşunu, kimyəvi tər...

Biologiya = bios+loqos
Posted By : Elsen Veliyev on May 29 , 17 01:38 PM

Biologiya (yunanca «bios» — həyat, «loqos» — elm) həyat, o...

Məhlullar
Posted By : Elsen Veliyev on May 29 , 17 01:27 PM

Məhlulların məlum olan bütün növlərini dispers sistemlərə aid edirlər. Bir madd...