Bloglar

Durğu işarələrinin yazıda işlənməsi məqamları haqqında
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:14 PM

Dilin, dilçiliyin elə sahələri var ki, onlar daha çox mütəxəssislərin marağ...

İntellektual nəsr nədir?
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:12 PM

Ədəbiyyat fərqli olur. Janrlar, istiqamətlər, baxışlar fərqidir bu. Ədəbiyyatı bu cür b&o...

Aristotel və məntiq
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:08 PM

Aristotelin ən başlıca fərqli cəhəti o idi ki, o demək olar ki, heç bir sələfə malik ol...

Bertran Rassel: Din
Posted By : Admin on May 27 , 17 12:01 PM

İnsanlarda din ehtiyacını yaradan, hər şeydən əvvəl qorxudur. İnsan özünü g&uum...

“Plastik” asılılıqdan necə qurtulaq?
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:58 AM

Yer kürəmizin çirklənməsində plastik məmulatların payı kifayət qədər çoxdur...

Ozon qatı
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:57 AM

Ozon qatı Günəşdən gələn ultrabənövşəyi şüaları udur, onların Yer səthinə &cced...

Dövlət nədir?
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:54 AM

Dövlət — bir ölkədə, bir ərazidə siyasi baxımdan təşkilatlanmış bir millət və ...

Nikah dövründə qazanılan əmlak necə bölünməlidir?
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:53 AM

Respublikası konstitusiyasında təsbit edilmiş qadın və kişinin hüquq bərabərliyinə uyğun ...

Qadın hansı halda analıq hüququnu itirir?
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:52 AM

Son illər Azərbaycanda valideynlikdən məhrum etmə hallarının statistikası azalır. Əgər 2012-ci...

Aliment necə ödənilməlidir?
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:51 AM

Günümüzdə boşanma hadisəsindən sonra alimentlə bağlı mübahisələr geniş yay...