Bloglar

Oskar Şindler - "Holokost mələyi"
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:50 AM

«O pulla, hədiyyələrlə, rüşvətin köməyi ilə uğur qazanırdı.» -Holokostda...

Maddələrin təsnifatı və xassələri
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:45 AM

Təbiət elmlərindən biri olan Kimya — maddələr və onların çevrilmələri haqqında el...

Neft necə yaranır?
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:44 AM

Təbiətin ən böyük sirlərindən biri də neftin və qazın yaranmasıdır. Hər gün mil...

Dövri qanun
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:41 AM

Dövri qanun aşağıdakı kimi ifadə olunur:Kimyəvi elementlərin, eləcə də onların əməl...

Atomun quruluşu
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:37 AM

Elementin kimyəvi xassələrini özündə daşıyan ən kiçik hissəciyi atom adlanır....

İon, İzotop, İzoton, İzobar, İzoelektron
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:35 AM

(+) və (–)  atom və ya atom qruplarına ion deyilir.Ø Atom elektr...

Hidrogen
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:34 AM

Bir Şeydən Hər Şey: Hidrogen “Hidrogen”, eyni Ərəb dilində...

Ay
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:24 AM

Ay- Yer planetinin yeganə təbii peykidir. Yer və Ayın mərkəzləri arasındakı məsafə orta hesabl...

Andromeda qalaktikası
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:20 AM

Andromeda Qalaktikası dünyadan görülə bilən ən uzaq göy cismi olmaqla yana...

Hemangioma
Posted By : Admin on May 27 , 17 11:07 AM

Hemangioma xəstəliyi əsasən anadangəlmə olur. Anadangəlmə hemangioma damarların anormallığı sə...