Bloglar

Bitkilərin sərinləmə mexanizmi və istilik paylama sistemi
Posted By : Admin on May 24 , 17 10:42 PM

Bitkilərin sərinləmə mexanizmi olmasaydı, onlar bir neçə saata