Most recent articles

Bizlərdən əlavələr

Bizlərdən əlavələr

Bir adamda heç 101 bal yığar? Elə internet klubda 101i görəndə dedim öz özümə ki, 100 bal bakı islama keçid balıdı gör neynirsəndə. Yaxşı ki, indi oxumuram orda. Təsəvvür et, dost tanış xahi..

Gülümsəməyin sirli gücü

Gülümsəməyin sirli gücü

Ron Gutman gülümsəmə haqqında çoxsaylı tədqiqatları nəzərdən keçirir və gözlənilməz nəticələri aşkar edir. Gülüşünüz ömrünüzün uzunluğu haqda xəbər verdiyini və sadə bir gülüşün xoşbəxtliyin..

İMADƏDDİN NƏSİMİNİN DİVANINDA QRAMMATİK ARXAİZMLƏR

İMADƏDDİN NƏSİMİNİN DİVANINDA QRAMMATİK ARXAİZMLƏR

Nəsimi öz poeziyasında özünəməxsus ahəngə, pafosa, təkrarsız emasionallığa malik olmaq üçün Azərbaycan dilinin bir neçə vasitələrindən istifadə etmişdir...

Niyə qadınlar elmə maraq göstərmir?

Niyə qadınlar elmə maraq göstərmir?

Fakt faktlığında qalır ki, alimlər arasında qadınlar azlıq təşkil edir. ABŞ-dan olan psixoloq mütəxəssislər bəşəriyyətin ikinci gözəl yarısının elmdə hansı səbəbdən zəif təmsil olunduğunu iz..

Alınma sözlər: nə qədər və necə almalıyıq?

Alınma sözlər: nə qədər və necə almalıyıq?

Dünyada elə bir dil yoxdur ki, başqa dillərdən söz almasın. Qloballaşan dünyada bu, qaçılmaz prosesdir. Müstəqillikdən sonra dilimizə yüzlərlə söz daxil olub. Bu sözlərin çoxunun dilimizdə q..

Kompüter terminləri

Kompüter terminləri

ABORT: Əməliyyat sistemi üzərində proqram işlə/çalışarkən təbii olmayan bir səbəbdən proqramın dayanması və ya dayandırılması. Nəticə olaraq proqram ya da əməliyyat sistemi bir səhv mesajı v..

Yosunlar – ibtidai bitkilərdir. Birhüceyrəli yaşıl yosunlar

Yosunlar – ibtidai bitkilərdir. Birhüceyrəli yaşıl yosunlar

Müasir sistematikada bitkilər aləmi iki yarımaləmə – ibtidai və ali bitkilərə bölünür. İbtidai bitkilərdə ali bitkilərə xas olan orqanlar (kök, gövdə, yarpaq) yoxdur...

Rus dilinin bəzi orfoqrafik qaydaları

Rus dilinin bəzi orfoqrafik qaydaları

Bu məqalədə sizin diqqətinizi rus dilini öyrənməyinizlə əlaqədar olaraq, bəzi mühüm məsələlərə cəlb etmək istəyirəm...

Emosional aclıq

Emosional aclıq

Bəzən olur ki, mədəmiz üçün deyil, hissləriniz üçün yemək yeyirik. Aclıq hissi fiziki olaraq başlamalıdır, amma çox vaxt emosional olaraq başlayır. Əgər darıxmaq, stress, yorğunluq, əsəb, de..